تماس با ما
پخش عسل مارمیشو
عسل درمانی مارمیشو
عسل کوهستان مارمیشو
عسل طبیعی مارمیشو
شرکت
مدیریت
زنبورستان
عسل مارمیشو
منطقه مارمیشو
گواهی نامه
کارخانه فرآوری و بسته بندی عسل مارمیشو

مدیریت
عسل مارمیشو
عسل درمانی مارمیشو
عسل کوهستان مارمیشو
تماس با ما
پخش عسل مارمیشو

کارخانه فرآوري و بسته بندي عسل مارميشو

AR

FA

EN

عسل  رويال کوهستان مارميشو

(درماني)

300 گرم (شیشه)

کد محصول: 10300

وزن خالص:             300 گرم


تعداد در کارتن:      12 عدد

200 گرم (شیشه)

کد محصول: 10200

وزن خالص:             200 گرم


تعداد در کارتن:      12 عدد

500 گرم (پت)

کد محصول: 10500

وزن خالص:             500 گرم


تعداد در کارتن:      10 عدد

400 گرم (فشاری)

کد محصول: 10400

وزن خالص:             400 گرم


تعداد در کارتن:      12 عدد

900 گرم (شیشه)

کد محصول: 10900

وزن خالص:             900 گرم


تعداد در کارتن:      6 عدد

700 گرم (شیشه)

کد محصول: 10700

وزن خالص:             700 گرم


تعداد در کارتن:      6 عدد

سایر بسته بندی

تعداد در کارتن

6 عدد

4 عدد

کد محصول

11000

12700

وزن خالص

1 کیلو (درب چفتی شیشه)

2.7 کیلو (درب چفتی شیشه)

1 کيلو گرم (پت)

کد محصول: 11000

وزن خالص:             1 کيلو گرم


تعداد در کارتن:      6 عدد

Humidity

Sucrose

Ratio of Fructose to Glucose

Ash

pH

Free Acidity

HMF

Total Sugar

Diastase

14-18

1-3%

0.9-1.3

0.2-0.4%

4-5.5

10-17%

20-30

68-75%

10-12 IU

20

not more than 5%

not less than 0.9

not more than 0.6%

not less than 3.5

not more than 40%

not more than 40

min 68%

not less than 8

آنالیز عسل رويال کوهستان (درماني)

شرح

نتیجه ما

استاندارد ایران

Marmisho Co, All Rights Reserved.

Urmia - Iran

Tel: 0098 443 374 6073 Fax: 0098 443 374 6074   export@afiathoney.com info@marmisho.com